<- Strona główna ->
 SERWIS OBJĘTY JEST PATRONATEM MINISTERSTWA GOSPODARKI
W tym tygodniu nie zamieszczono żadnych nowości technicznych
 

Rezygnacja

 

Bezpłatny serwis ogłoszeniowy


 • Co należy wiedzieć o certyfikatach kolektorów słonecznych [nowe]

 • Poradnik OZE. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć

 • Propagowanie idei budownictwa z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii i innych technik i technologii ekologicznych - Projekt Fundacji MEYS Mega Ekologia

 • Planowanie energetyczne narzędziem zrównoważonego rozwoju w gminie. Materiały szkoleniowe.

 • Poradnik FEWE "Jak zacząć i na co dzień zarządzać energią i środowiskiem w budynkach użyteczności publicznej".

 • Planowanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w małych i średnich gminach. Poradnik FEWE.
 • Pliki do pobrania

  Artykuł "Odnawialne źródła energii- słońce i jego możliwości"

  Artykuł o Międzynarodowej Konferencji „Autonomia energetyczna domu, osiedla, gminy i regionu”

  "List" vortalu EnergieOdnawialne.pl do uczestników II Konferencji Paliwowo-Energetycznej Polskiej Izby Paliw Płynnych 2009

  Blog "SOLARIS"

  Blog "Odnawialny" Grzegorza Wiśniewskiego

  Tworzenie serwisów internetowych, poligrafia, gadżety reklamowe
   

  Stolica staży

    Przedstawiamy interesujące teksty Założycielki Fundacji MEYS Mega Ekologia Pani Marii Magdaleny Dasiewicz ze Słupska, której pasją jest "propagowanie idei budownictwa z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii i innych technik i technologii ekologicznych". Poniżej zamieszczamy wprowadzenie do tematu i linki do dwóch projektów - godnych propagowania a także wartych zainteresowania przez potencjalnych inwestorów.


  Ekologia: Świadomość życia w zdrowiu i harmonii z otaczającą nas przyrodą

  Posiadamy już dostatecznie dużo informacji na temat zachodzących zmian klimatycznych na całym świecie. Rabunkowy charakter czerpania złóż: węgla, ropy i innych minerałów oraz emitowanie do atmosfery toksycznych dla niej związków to główne ich przyczyny. Opublikowany 2 lutego 2007 roku raport UNESCO bardzo dokładnie omawia wszelkiego typu niepokojące zjawiska występujące na naszej Planecie i zwraca uwagę na konieczność zmiany polityki rządów całego świata wobec problemu ocieplania się klimatu.
  Mówi się bardzo wiele na różnego rodzaju konferencjach, sympozjach, w mediach o konieczności podjęcia natychmiastowych działań związanych z ochroną naszego naturalnego środowiska - ochroną Planety Ziemia.

  A czy jesteśmy gotowi na zmianę naszych postaw wobec NATURY i podjęcie właściwych działań ? Akcje - nawet te, najlepiej przygotowane - nie przynoszą oczekiwanych efektów.

  A co tak na prawdę, na co dzień robimy dla podniesienia naszej świadomości ekologicznej ?

    Kryzys paliwowy lat 70-tych, uzmysłowił światu, że zasoby naturalnych surowców energetycznych są ograniczone. Obecnie jednak uważa się, że istnieje bardziej realne niebezpieczeństwo przekroczenia bariery ekologicznej spowodowane m.in. emisją szkodliwych produktów spalania. Zgodnie z podpisanymi międzynarodowymi aktami normatywnymi największa redukcja CO2 ma objąć kraje uprzemysłowione, w tym Polskę. Zmniejszenie emisji szkodliwych produktów spalania może być osiągnięte poprzez stopniowe ograniczanie udziału paliw kopalnych w bilansie energetycznym kraju. Związane to może być z substytucją paliw tradycyjnych, nowymi - "czystymi" nośnikami energii m.in. z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych. Dokonywane w ostatnim czasie uzgodnienia krajów Unii Europejskiej nakładajš już określone obowiązki związane ze stosowaniem technik i technologii sprzyjających ochronie naturalnego środowiska człowieka. Przyjmowane do realizacji programy mają wspierać, także finansowo, inicjatywy lokalne, regionalne i ogólnokrajowe w zakresie realizacji inwestycji proekologicznych.

    Propagowanie idei budownictwa z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii i innych technik i technologii ekologicznych jest dziś jedną z ważnych spraw w zakresie kształtowania i realizacji polityki energetycznej, ekologicznej i ekonomicznej. A jest to prosta droga do życia w zdrowiu i poczuciu bezpieczeństwa. Powstało wiele firm dystrybujących urządzenia dla budownictwa ekologicznego. Urządzenia i technologie są coraz lepsze i coraz tańsze. Co więc się dzieje, że budownictwo ekologiczne nie stało się popularne ?

    Istnieje tego wiele przyczyn i są one na ogół znane, gdyż funkcjonują one niemalże w każdej płaszczyźnie naszej dzisiejszej rzeczywistości (m.in. czynnik finansowy). Tu jednak pragnę skupić się na wyszukiwaniu sposobów upowszechniania budowania domów przyjaznych człowiekowi i przyrodzie. Dziś jeszcze funkcjonują w nas "stare wzorce" prowadzenia oszczędnej budowy, remontu, adaptacji. Jak często z różnych powodów ulegamy pogłoskom, opiniom, famie. Z jakiego powodu brak nam wiary w oferowane przez Państwo programy pomocowe. Co tak naprawdę sprawia, że brak nam także nawyku konsultowania się z wyspecjalizowanymi firmami doradczymi. Z jednej strony zagonieni, zapędzeni w pracy, a z drugiej pragnący samodzielnie trzymać wszystko we "własnych rękach" podejmujemy, jeszcze dość często powierzchowne decyzje. Ograniczamy się na ogół do tego, co sami wiemy i co konieczne. Kupujemy działkę, zlecamy projekt, zdobywamy pozwolenie na budowę i inne potrzebne dla jej prowadzenia, znajdujemy wykonawcę i... budujemy.

    A rozwiązań w wyborze systemu budowy może być wiele, gdyż istnieje już wiele technik i technologii związanych z energooszczędnością i ekologią do stosowania w budownictwie. Czy inwestor wybierze budowę domu pasywnego czy ekologicznego zależy od niego i warunków środowiskowych. Czy zastosuje w nim jako główne źródło uzyskania ciepła biomasę, czy energię Ziemi, czy energię Słońca - rozwiązań jest wiele - zależy tylko od niego. A tak naprawdę od jego wiedzy na ten temat.

    Być może jednym ze sposobów upowszechniania budowy domów energooszczędnych, ekologicznych i ekonomicznych jest jakaś zmiana w służbach odpowiedzialnych za poszczególne etapy związane z przygotowaniem się inwestora do budowy. Czyż urbaniści, architekci, projektanci, urzędnicy wydający właściwe dokumenty nie mogliby stać się orędownikami tej idei?

    Jeśli już wiemy, że:
 • pompy ciepła pracują zupełnie bezemisyjnie, to nie obciążamy środowiska
 • mamy oszczędność energii i najniższy koszt eksploatacji
 • zapewniamy sobie bezpieczeństwo i optymalny klimat mieszkania

  Jak pozostawić tę wiedzę bez możliwości wykorzystania? Gdzie i w czym leży problem? Czas OBALAĆ MITY o tym, że jest to kosztowne i z tego powodu niemożliwe. Czas wskazywać wzorce dobrych rozwiązań.

  Stąd zrodził się mój pomysł wybudowania Modelowego Domu i Domu Radosna Jesień
  ( pliki *.DOC).

  Maria Magdalena Dasiewicz


  Kontakt:

  dasmar@interia.pl

  Skype: dasmar1, GG 7479580

 •   Przewodnik   Polityka prywatności   Patronaty   Współpraca   Gminy   Sklep   Edukacja   Kontakt